ENERJİ YATIRIMLARIMIZI 2 KATINA ÇIKARDIK

Kurumsal

Misyon ve Vizyon

Misyon
Çevik Grup inşaat, maden ve enerji sektörlerinde, insana saygılı, doğaya duyarlı ve kaliteden ödün vermeyen ilkeli bir bakış açısıyla, ülkemizin kalkınmasını hızlandırmayı ve yer aldığı sektörlerde lider firmalardan biri olmak için çalışmayı kendine görev edinmektedir.

Vizyon
Çevik Grup yer aldığı her sektörün gereksinimlerini karşılayan ve her zaman daha iyisine ulaşmak için çalışan, sürekli kendini yenileyen yapısı ile yer aldığı sektörlerde ‘takip eden değil, takip edilen olma vizyonu ile hareket etmektedir.

Hedefimiz
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesi olan elektrik enerjisi tüketimi ekonomik gelişime koşut olarak hızla artmakta, artan enerji talebinin karşılanmasında da fosil yakıtların çok önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Petrol ve doğal gaz rezervlerinin belirli ülkeler elinde bulunması yanında rezervlerinin de 40-50 yıllık bir ömrü olması alternatif enerji kaynakları arayışını hızlandırmaktadır. Bu doğrultu da Türkiye’de yenilenebilir enerji dinamikleri için destekleme politikaları ve yasal düzenlemeler ile birlikte yenilebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve mevcut enerji potansiyellerimizin iyi değerlendirilmesi hususunda Türkiye’nin jeotermal elektrik üretimi sektöründe lider oyunculardan biri olmayı hedeflemektedir.